BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy

Fleksibilitet

Fleksibilitet er afgørende for et net med begrænset CO2-udledning

BESS PowerBox kan bruges til deltagelse i fleksibilitetsmarkeder og kan ‘slippes løs’ på det hurtigt voksende frekvensmarked (FFR and FCR-D) i Norden. BESS PowerBox kan realisere dine økonomiske mål og kan integreres med fleksible handelsplatforme efter dit eget valg.

Den hurtige udvikling af batteribaseret energilagring har gjort teknologien afgørende for fremtidens strømsystemer. Når vores net har brug for hurtigt reagerende, fleksible ressourcer, der kan sikre fuld power på sekunder, minutter eller timer, kan energilagring levere resultater, som andre ikke kan. Alt sammen uden direkte udledninger af drivhusgasser, hvilket giver en fleksibilitet, der er helt afgørende for et net med begrænsede CO2-udledninger.

Vores net erstatter fossile brændselsgeneratorer og andre ressourcer med vedvarende energikilder, og operatørerne står derfor over for en historisk stigning i antallet af frekvensudsving om året, hvilket i sidste ende resulterer i tab af strøm og truer systemets sundhed. For at imødekomme denne udfordring udvikler operatørerne (TSO’er) nye løsninger til frekvensrespons, der understøtter netbalancering og -stabilitet. De nordiske TSO’er (StatnettSvenska KraftnätEnerginet DanmarkFingrid) forventes i 2023 at købe fleksibilitetstjenester for op imod 1,5 mia. EUR.

Capture Energys produkt BESS PowerBox er optimeret til fleksibilitetsmarkedet. Vi anbefaler især produkterne BESS PowerBox 1MW/1,1MWh og BESS PowerBox 1,2MW/2MWh .