BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy

Fleksibilitet

Delta i det hurtigvoksende frekvensmarkedet – FFR og FCR-D

BESS PowerBox kan brukes til deltakelse i fleksibilitetsmarkeder og benyttes i det hurtigvoksende frekvensmarkedet (FFR og FCR-D) i Norden.

Teknologien rundt batteribasert energilagring er i rask utvikling og har en viktig rolle å spille i fremtidens strømforsyning. Når strømnettet trenger hurtigreagerende, fleksible ressurser som kan levere full kapasitet på sekunder, minutter eller timer, kan en energilagringsløsning levere der andre ressurser må gi tapt. Og det hele skjer uten direkte utslipp av drivhusgasser, noe som gir den fleksibiliteten som er så viktig i fremtidens strømnett.

Etter hvert som strømnettene skifter ut fossilbaserte generatorer og andre ressurser med fornybare energikilder, står nettoperatørene overfor en historisk økning i antall frekvensavvik per år, noe som kan resultere i utfall og utgjøre en trussel mot sunn drift av systemene. Som et svar på denne utfordringen utvikler transmisjonsnettoperatørene (TSO-ene) nye produkter for frekvensstøtte som understøtter nettbalansen og -stabiliteten. De nordiske TSO-ene (StatnettSvenska KraftnettEnerginet Danmark og Fingrid) ventes å kjøpe fleksibilitetstjenester for nærmere 1,5 milliarder euro i 2023.

BESS PowerBox-produkt fra Capture Energy er optimalisert for fleksibilitetsmarkedet. Vi kan spesielt anbefale BESS PowerBox 1MW/1,1MWh og BESS PowerBox 1,2MW/2MWh.

Disse produktene har en helintegrert teknisk løsning for aktivering av fleksibilitet direkte koblet til en handelsplattform. Det er mange BRP-er (balanseansvarlige enheter) / handelsaktører som kan hjelpe til med omsetningen av fleksibilitet i markedet. Capture Energy samarbeider også med en partner som kan ta ansvaret for all fleksibilitetshandel samt optimalisering og drift av løsningen hvis dette ønskes.

Hvis din BESS PowerBox skal delta i frekvensmarkedene, må det opprettes en konfigurasjon for optimalisering for deltakelse i FCR-D opp og FCR-D ned med kontinuerlig drift med lav slitasje på utstyret. 

BESS PowerBox-kontrolleren kan enkelt integreres i energistyringssystemer på høyere nivå, for kompakt og fleksibel energilagring med optimal kapasitet og ytelse. Her kan du følge den nordiske frekvensen på Svenska Kraftnät: Kontrollrummet | Svenska kraftnät (svk.se)