BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy

Flexibilitet

Flexibiliteten är av avgörande betydelse för ett koldioxidsnålt elnät

BESS PowerBox kan användas på flexibilitetsmarknader och på den snabbt växande
frekvensmarknaden (FFR och FCR-D) i Norden. BESS PowerBox ger er möjlighet att nå de finansiella målen oavsett vilken flexibel handelsplattform ni väljer.

Den snabba utvecklingen inom batteribaserad energilagringsteknik har gjort att den har fått kritisk betydelse för framtidens elsystem. När elnäten behöver snabbt reagerande och flexibla resurser som kan leverera full effekt på några sekunder, minuter eller timmar, kan lagrad energi klara av det som andra resurser inte kan. Samtidigt fungerar den utan direkta utsläpp av växthusgaser och ger den flexibilitet som är avgörande för att möjliggöra koldioxidsnåla elnät.

I våra elnät ersätter förnybara energikällor allt fler av de generatorer som baseras på fossila bränslen och andra resurser. Detta ställer nätoperatörerna inför en historisk ökning av antalet frekvensavvikelser per år, vilket i slutändan resulterar i effektförlust och hotar systemens hälsa. För att möta denna utmaning skapar nätoperatörerna nya produkter för frekvensrespons som stöder nätbalansering och stabilitet. De nordiska nätoperatörerna (StatnettSvenska kraftnätEnerginet DanmarkFingrid) väntas 2023 köpa flexibilitetstjänster för nära 1,5 miljarder euro.

Capture Energys produkt BESS PowerBox är optimerad för flexibilitetsmarknaden. Vi rekommenderar särskilt produkterna BESS PowerBox 1MW/1,1MWh och BESS PowerBox 1,2MW/2MWh.

De produkterna har en integrerad teknisk lösning för aktivering av flexibilitet, och de kan anslutas direkt till en handelsplattform Det finns många BRP/handelsaktörer som kan hjälpa till med att införa flexibilitet på marknaden. Capture Energy samarbetar också med en partner som vid behov kan ta ansvar för all flexibilitetshandel, optimering och drift av systemet.

Om er BESS PowerBox ska delta på frekvensmarknaderna, måste en konfiguration göras som optimerar deltagande i FCR-D upp och FCR-D ner med kontinuerlig drift och lågt slitage på utrustningen.

Styrenheten BESS PowerBox kan enkelt integreras i energiledningssystem på hög nivå, och den ger kompakt och flexibel energilagring med optimal kapacitet och prestanda. Följ den nordiska frekvensen här på Svenska kraftnät: Kontrollrummet | Svenska kraftnät (svk.se)