BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy

Capture Energy förvandlar klimatutmaningar till möjligheter

Den europeiska gröna given syftar till att göra Europa klimatneutralt år 2050, driva på ekonomin med grön teknik, skapa en hållbar industri och transport och minska föroreningarna. Genom att utmaningarna på klimat- och miljöområdena förvandlas till möjligheter blir övergången rättvis och omfattar alla.

Capture Energy Sverige levererar teknik som kan hjälpa alla att uppnå målet minskade koldioxidutsläpp. Vi gör vårt bästa för att vårt samarbete inte ska bli en engångsföreteelse utan något som ni vill göra flera gånger – då kan vi tillsammans förverkliga den gröna omställningen. Vi går in för att bli bäst när det gäller leveranstid, projektledning och serviceavtal som säkerställer snabb leverans och välfungerande drift.

Historien bakom Capture Energy handlar om människor som vill bidra till EU:s hållbarhetsmål. Vi har en bakgrund dels inom olika branscher som påverkas av den tekniska utvecklingen och av det ekonomiska läget i samhället, dels professionellt inom energibranschen.

När vi kartlade de nuvarande aktörerna på marknaden – tillverkare såväl som leverantörer på den nordiska marknaden – såg vi möjligheten att bidra med nya produkter på marknaden för energilösningar.

Dagens marknad har präglats av leverantörer som har erbjudit få leveranser och små batterilösningar. Capture Energy har gjort egna investeringar och säkerställer därigenom korta leveranstider för våra standardprodukter, eftersom de ofta redan finns i produktion när kunderna gör sina beställningar.

Capture Energy erbjuder bra serviceprogram och har egna reservdelslager.

Vår verksamhet drivs från Sverige och vi finns på plats i Sverige, Danmark och Norge, men vi levererar till alla länder i Europa. Capture Energy har inriktat sig på de två hållbarhetsmålen ”9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och ”17. Genomförande och globalt partnerskap”. Vi söker partner som vill ha ett långsiktigt och förutsägbart samarbete med oss för leverans och installation av BESS PowerBox.

Capture Energy har redan ingått avtal med aktörer som kommer att installera våra produkter på den nordiska marknaden i juni 2023, och vi har produkter klara för leverans före sommaren 2023 och kontinuerligt under hela året, med korta leveranstider.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete – välkomna till oss på Capture Energy!