BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy

Snu klimautfordringer til muligheter

EUs grønne giv («Green Deal») sikter mot å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050, styrke økonomien gjennom grønn teknologi, skape bærekraftig industri og transport og redusere forurensning. Ved å snu klima- og miljøutfordringene til nye muligheter kan vi gjøre overgangen rettferdig og inkluderende for alle.

Capture Energy Norge leverer teknologi som kan hjelpe bedrifter og samfunn med å oppnå sine bærekraftsmål. Vi gjør vårt beste for å tilby attraktive løsninger som kan bidra til å fremskynde det grønne skiftet. Ambisjonen vår er å være de beste på leveringstid, prosjektledelse og serviceavtaler som sikrer rask levering og problemfri drift. 

Historien bak Capture Energy handler om mennesker som ønsker å bidra til EUs bærekraftsmål. Vi har bakgrunn fra ulike bransjer som berøres av den teknologiske utviklingen og finansbransjen, med faglig vekt på energibransjen.

Etter å ha kartlagt de ulike aktørene i det nordiske markedet – både produsenter og leverandører – så vi en mulighet for å bidra til disrupsjon i markedet for energiløsninger.

Dagens marked er preget av leverandører med få leveranser og små batteriløsninger. Capture Energy har gjort sine egne investeringer og sørger på den måten for kort leveringstid på standardproduktene våre, siden de ofte allerede er i produksjon når kundene bestiller dem.

Capture Energy har utarbeidet et godt serviceprogram, og vi har vårt eget reservedelslager.

Virksomheten drives fra Sverige og er representert i Sverige, Danmark og Norge, men vi leverer til samtlige land i Europa. Capture Energy har valgt å fokusere på to av FNs bærekraftsmål, «9. Industri, innovasjon og infrastruktur» og «17. Samarbeid for å nå målene». Vi ser etter partnere som ønsker et langsiktig og forutsigbart samarbeid med oss om installering og leveranser av BESS PowerBox.

Capture Energy har allerede inngått samarbeidsavtaler med aktører som skal installere produktene våre i det nordiske markedet fra juni 2023, og har produkter klare for levering før sommeren 2023 og med korte leveringstider videre ut året.

Vi ser frem til et spennende samarbeid. Velkommen til oss hos Capture Energy!