BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy
BESS Powerbox by Capture Energy

Vi förvandlar klimatutmaningar till möjligheter

Capture Energy erbjuder energilagringslösningen BESS PowerBox – en stabil, smart och intelligent energilagringslösning som passar både kommersiella byggnader och industri, samt flexibilitetsmarknaden. Delta i den spännande frekvensmarknaden FFR och FCR-D i Norden med vår lösning.

Den europeiska gröna given syftar till att göra Europa klimatneutralt år 2050, driva på ekonomin med grön teknik, skapa en hållbar industri och transport och minska föroreningarna. Genom att utmaningarna på klimat- och miljöområdena förvandlas till möjligheter blir övergången rättvis och omfattar alla. Capture Energy levererar teknik som kan hjälpa alla att uppnå målet minskade koldioxidutsläpp. Vi gör vårt bästa för att vårt samarbete inte ska bli en engångsföreteelse utan något som ni vill göra flera gånger – då kan vi tillsammans förverkliga den gröna omställningen. Vi går in för att bli bäst när det gäller leveranstid, projektledning och serviceavtal som säkerställer snabb leverans och välfungerande drift.
Läs mer om Capture Energy.

Download product info

BESS PowerBox – produkten 1H

BESS PowerBox – 1H är ett batterilagringssystem som har konstruerats av Capture Energy för 1C-scenarier. Det kan användas för utjämning av belastningstoppar (peak shaving) tack vare tilläggsfunktioner för frekvensstyrning (FCAS) och kontinuerlig reservkraft. Vid användning tillsammans med förnybar energi kan BESS PowerBox förbättra produktionseffektiviteten och minska kostnaderna vid elanvändning. Styrenheten är försedd med avancerad kommunikationsprogramvara och intelligenta ledningsplattformar och kan enkelt integreras i energiledningssystem på hög nivå. På så sätt möjliggör den kompakt och flexibel energilagring med optimal kapacitet och prestanda.

BESS PowerBox – produkten 2H

BESS PowerBox – 2H är ett batterilagringssystem som ger hög energitäthet och som har konstruerats av Capture Energy för 0,5 C-scenarier. Tack vare flexibel distribution kan det snabbt levereras och tas i drift. Det ger kraftfull energiförsörjning som kan användas på många olika sätt inom skiftande användningsområden såsom förnybar energi, industriella och kommersiella anläggningar, BESS-laddningsstationer, mikronät m.m. BESS PowerBox tillför stort värde både ekonomiskt och miljömässigt, och den kan användas för en mängd olika funktioner. Detta möjliggör besparingar genom en kombination av optimerad användning av solenergi, utjämning av belastningstoppar, arbitrage och deltagande på flexibilitetsmarknader.

Finansiering

Capture Energy Financing

I samarbete med Wasa Kredit AB kan vi erbjuda en trygg och flexibel finansiering för dig som företag.
Wasa Kredit ingår i Länsförsäkringsgruppen.

Vid frågor, kontakta Peter Tilly
0706 – 33 16 22 peter.tilly@captureenergy.eu